ایجاد خطوط سه بعدی با ایلاستریتور

امروز میخوام بهت یاد بدم با استفاده از ایلاستریتور هر خطی رو سه بعدی بکشی!

آره شاید تعجب کنی ولی خیلی بامزه و جذاب میشه!

خب برو بریم برای این آموزش خفن طوری.

 

ایجاد خطوط سه بعدی با ایلاستریتور

 

اول از همه یه سند جدید به ابعاد دلخواهت باز کن.

حالا ابزار pencil tool رو برمیدارم

 

ایجاد خطوط سه بعدی با ایلاستریتور

 

و یه خطی میکشم به فرض مثال مثل خطی که من کشیدم.

 

ایجاد خطوط سه بعدی با ایلاستریتور

 

حالا میام ابزار ellipse tool رو انتخاب میکنم.

 

ایجاد خطوط سه بعدی با ایلاستریتور

 

و کلید shift رو نگه میدارم و یه دایره میکشم.

 

ایجاد خطوط سه بعدی با ایلاستریتور

 

حالا کلیک میکنم روی حالت گرادینت تا به خودش بگیره.

 

ایجاد خطوط سه بعدی با ایلاستریتور

 

و با کلیک کردن روی هر زبانه میتونم رنگ گرادینتم رو تغییر بدم.

 

ایجاد خطوط سه بعدی با ایلاستریتور

 

خب حالا با کلید alt یه کپی میگیرم.

 

ایجاد خطوط سه بعدی با ایلاستریتور

 

و با فاصله ی چند سانتی متری از دایره ی اولی قرارش میدم.

 

ایجاد خطوط سه بعدی با ایلاستریتور

 

حالا با ابزار blend tool از سمت یکی از دایره ها به صورت دراگ کردن میکشم به سمت دایره ی دیگه.

 

ایجاد خطوط سه بعدی با ایلاستریتور

 

تا بین اینا هم یه دایره ی دیگه تشکیل بشه و اینا به همدیگه وصل بشن.

 

ایجاد خطوط سه بعدی با ایلاستریتور

 

حالا از قسمت object, blend, blend option رو میزنم.

 

ایجاد خطوط سه بعدی با ایلاستریتور

 

و میام روی گزینه ی سومی یعنی specified distance رو میزنم.

 

ایجاد خطوط سه بعدی با ایلاستریتور

 

روی عدد ۴ قرارش میدم.

اوکی رو میزنم.

حالا ابزار سلکشن رو انتخاب میکنم و کل این اشکال داخل صفحه رو به حالت انتخاب درمیارم

 

ایجاد خطوط سه بعدی با ایلاستریتور

 

و باز از قسمت object, blend, replace spine رو میزنم.

 

ایجاد خطوط سه بعدی با ایلاستریتور

 

حالا این حجمی که ساختم میره داخل خطی که کشیدم و خط سه بعدی و حجیم رو میسازه.

توجه داشته باش که میتونی این حجم رو به صورت هر کدوم از شکل ها که دوست داری بکشی.

موفق و پیروز باشی