آموزش فتومونتاژ رویایی

آموزش فتومونتاژ رویایی

امروز میخوام بهت یاد بدم چطور یه فتومونتاژ رویایی درست کنی.

آموزش فتومونتاژ رویایی

برای انجام این کار میام این صفحه و عکس صحرا رو میندازم صفحه ی اصلیمون.

آموزش فتومونتاژ رویایی

با استفاده از Ctrl + T کوچیک میکنم و این قسمت رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

ابزار Smudge Tool رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

و به این حالت میکشمش.

آموزش فتومونتاژ رویایی

از منوی Black & White ،Adjustments رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

دوباره از منوی Curves ،Adjustments رو هم انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

با توجه به عکس تنظیم میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

از منوی Gradient Map ،Adjustments رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

به این ترتیب رنگ سفید رو سیاه میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

رنگ مشکی رو آبی تیره میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

این وسط هم یه رنگ جدید باز میکنم و رنگش رو تغییر میدم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

روی لایه اصلی میرم. ابزار Rectangular Marquee Tool رو انتخاب میکنم و یه مستطیل میکشم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

با اسفتاده از Ctrl + J این قسمت رو کپی میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

میبرم بالاترین لایه قرارش میدم و Ctrl + I رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

از منوی Solid Color ،Adjustments رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

رنگ سفید رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

به لایم وابستش میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

Opacity رو روی 45 درصد قرار میدم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

از منوی Curves ،Adjustments رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

به لایمون وابستش میکنم و به این صورت تنظیم میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

این لایه رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

از منوی Filter قسمت Blur، گزینه‌ی Gaussian Blur رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

Radius رو روی 1.4 میذارم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

با استفاده از Ctrl + J اونو کپی میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

از منوی fx گزینه‌ی Color Overlay رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

رنگ سفید رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

روی لایه راست کلیک میکنم و Rasterize Layer رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

از منوی Filter قسمت Blur، گزینه‌ی Gaussian Blur رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

Radius رو روی 5/2 میذارم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

دوباره با Ctrl + J کپی میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

از منوی Filter قسمت Blur، گزینه‌ی Gaussian Blur رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

Radius رو روی 30 میذارم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

یه بار دیگه همین مراحل رو تکرار میکنم و Radius رو روی 128 قرارش میدم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

Shift رو نگه میدارم و بالاترین رو لایه رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

با Ctrl + G یه پوشه درست میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

پوشه رو ماسک میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

براش رو برمیدارم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

Hardness رو میبرم روی 100.

آموزش فتومونتاژ رویایی

این قسمتا رو پاک میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

یه لایه جدید باز میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

Hardness براش رو صفر میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

رنگ سیاه رو انتخاب میکنم و به این صورت دور کار رو سیاه میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

حالت Soft Light رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

یه لایه جدید باز میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

رنگ سفید رو انتخاب میکنم و این قسمت رو رنگش میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

و روی حالت Overlay قرارش میدم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

ابزار Eraser Tool رو برمیدارم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

و این قسمتا رو پاک میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

میام این صفحه. ابزار Quick Selection رو برمیدارم. آدم رو با Select Subject سلکت میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

با Ctrl + J کپی میکنم و به صفحه اصلی میندازم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

راست کلیک میکنم و Convert Smart Object رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

با استفاده از Ctrl + T اندازشو کوچیک میکنم و اینجا قرارش میدم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

از منوی fx گزینه‌ی Color Overlay رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

رنگ مشکی انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

با استفاده از Ctrl + J ازش کپی میگیرم.

آموزش فتومونتاژ رویایی

Ctrl + T رو میزنم و روش راست کلیک میکنم. گزینه‌ی Flip Vertical رو میزنم و میارمش پایین.

آموزش فتومونتاژ رویایی

Ctrl رو نگه میدارم و از این گوشه ها یکم میکشمش.

آموزش فتومونتاژ رویایی

خب عکس ما آمادست.

آموزش فتومونتاژ رویایی

دوستای عزیزم امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ممنونم که وقت گذاشتید و همراه من بودید. موفق باشید.