آموزش فتومونتاژ فانتزی

آموزش فتومونتاژ فانتزی

امروز میخوام بهت یاد بدم چطوری یه فتومونتاژ خفن انجام بدی.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

ابزار Quick Selection رو برمیدارم و با Select Subject سلکت میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

عکسمو ماسک میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

به صفحه ی اصلی میندازم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

روش راست کلیک میکنم و Convert To Smart Object رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

Ctrl + T رو میزنم اندازشو تغییر میدم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

میام این صفحه و درگاه عبور رو برمیدارم میندازم صفحه ی اصلی.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

روی حالت Screen قرار میدم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

با Ctrl + T اندازشو درست میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

لایه مرد رو میارم بالای لایه‌ی درگاه.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

با Ctrl + T با توجه به اندازه درگاه اندازه مرد رو درست میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

درگاه رو هم با استفاده از Ctrl + A و این گزینه وسط صفحه میبرم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

Ctrl + D رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

از منوی Hue/Saturation ،Adjustments رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

به عکس وابستش میکنم و Hue رو روی 166+ قرار میدم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

لایه مرد رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

ازمنوی Color Balance ، Adjustments رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

وابستش میکنم و تغییرات لازم رو با توجه به عکس انجام میدم.
Midtones رو به این شکل تنظیمش میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

Shadow رو به این شکل.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

و Highlights رو به این شکل.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

از منوی Curves ،Adjustments رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

وابستش میکنم و یکمی از روشنایی عکس رو کم میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

ازمنوی Levels ،Adjustments رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

این رو هم به این صورت تنظیمش میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

از بک گراند با Ctrl + J کپی میگیرم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

از منوی Filter قسمت Distort گزینه Twirl رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

اندازه Angle رو روی 599 قرار میدم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

روی حالت Screen قرار میدم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

ماسکش میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

براش رو برمیدارم و شروع میکنم اطراف عکس رو پاک میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

لایه مرد رو غیر فعال میکنم و قسمتی از وسط عکس رو هم پاک میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

عکس رو دوباره فعال میکنم و لایه مرد رو انتخاب میکنم. Dodge Tool رو برمیدارم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

روی لایه راست کلیک میکنم و Rasterize Layer رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

و به این صورت میکشمش.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

میام بالاترین لایه و از منوی  Color Lookup ،Adjustments رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

گزینه 25trip.look رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

رو حالت Lighten قرار میدم و Opacity رو روی 65 درصد میذارم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

از منو Hue/Saturation ،Adjustments رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

Saturation رو روی 25- قرار میدم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

از منوی  Color Lookup ،Adjustments رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

گزینه Kodak 5205 fuji 3510 رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

روی حالت Overlay قرار میدم و Opacity رو روی 23 درصد قرار میدم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

Ctrl + Alt + Shift + E رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

از منوی Filter گزینه‌ی Camera Raw Filter رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

Temperature رو روی 11- قرار میدم.
Tint رو روی 5-
Exposure رو روی 15
Shadow رو روی 30-
و White رو روی 12 میذارم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

توی قسمت Detail هم Color Noise Reduction رو روی 40 قرار میدم.
( تو فتوشاپ های زیر 2020 هم میتونید از Luminance استفاده کنید.)

آموزش فتومونتاژ فانتزی

Opacity رو روی 70 درصد قرار میدم.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

خب حالا عکس ما آمادست.

آموزش فتومونتاژ فانتزی

دوستای عزیزم امیدوارم براتون مفید بوده. ممنونم همراه من بودید باشه موفق باشید.