افکت متن یخ زده

افکت متن یخ زده

امروز میخوام بهت یاد بدم چطوری یه متن یخ زده درست کنی.

افکت متن یخ زده

خب برای انجام این کار با Ctrl + Backspace رنگ بک گراند رو مشکی میکنم.

افکت متن یخ زده

میام ابزار Type Tool رو انتخاب میکنم روی صفحه کلیک میکنم و متن مورد نظرمو مینویسم برای مثال من مینویسم «یخ زده».
اسکیپ رو میزنم فونت رو از اینجا تغییر میدم. من از فونت افسون استفاده میکنم.

افکت متن یخ زده

ابزار Move رو انتخاب میکنم. Ctrl + A رو میزنم. با زدن این گزینه‌ها متن رو به وسط صفحه میارم Ctrl + D رو میزنم تا از حالت سلکت در بیاد.

افکت متن یخ زده

Ctrl رو نگه میدارم و لایه بک گراند رو هم انتخاب میکنم.

افکت متن یخ زده

Ctrl + E رو میزنم.

افکت متن یخ زده

میام منوی Filter، قسمت Pixelate و Crystallize رو انتخاب میکنم.

افکت متن یخ زده

روی 5 تنظیم میکنم.

افکت متن یخ زده

حالا میام Channels و این گزینه رو میزنم.

افکت متن یخ زده

حالا که به حالت سلکت در اومد میام منوی Select و Save Selection رو میزنم.

افکت متن یخ زده

یه اسم براش انتخاب میکنم و Ok رو میزنم

افکت متن یخ زده

حالا میام منوی Image، قسمت Image Rotation و این گزینه‌ی 90 درجه رو میزنم تا کل صفحه 90 درجه بچرخه.

افکت متن یخ زده

بعد میام منوی Filter، قسمت Stylize و گزینه Wind رو میزنم.

افکت متن یخ زده

میذارم روی این تنظیمات بمونه.

افکت متن یخ زده

دوباره میام منوی  Filter و دوباره از Wind استفاده میکنم.

افکت متن یخ زده

دوباره میرم منوی Image،قسمت image Rotation و با زدن این یکی 90 درجه صفحه رو به حالت اول برمیگردونم.

افکت متن یخ زده

میرم به منوی Filter، قسمت Pixelate و Crystallize انتخاب میکنم و این بار بهش 3 میدم.

افکت متن یخ زده

میرم به پنل Channels و به این صورت سلکت میکنم.

افکت متن یخ زده

میام پنل Layers و یه لایه جدید باز میکنم Alt + Backspace رو میزنم تا قسمت سلکت شده به رنگ سفید در بیاد. Ctrl + D رو میزنم.

افکت متن یخ زده

میام لایه بک گراند رو انتخاب میکنم و یه لایه جدید درست میکنم با Ctrl + Backspace رنگ لایه رو سیاه میکنم.

افکت متن یخ زده

این لایه رو انتخاب میکنم. راست کلیک میکنم و Blending Options رو میزنم.

افکت متن یخ زده

Inner Glow رو انتخاب میکنم و روی این تنظیمات قرارش میدم.

افکت متن یخ زده

این لایه رو انتخاب میکنم و ابزار Gradient Tool انتخاب میکنم.

افکت متن یخ زده

میرم به پنل تنظیمات گرادینت و گرادینت مورد نظرمو درست میکنم.

افکت متن یخ زده

میام اینجا Shift رو نگه میدارم و از پایین تا بالای صفحه رو میکشم.

افکت متن یخ زده

حالا این لایه رو انتخاب میکنم و Ctrl + Shift + Alt + E رو میزنم.

افکت متن یخ زده

میام پنل Channels روی این لایه Ctrl رو نگه میدارم کلیک میکنم تا متنمون سلکت بشه.

افکت متن یخ زده

حالا برمیگردم به Layers و لایه رو ماسکش میکنم و این سنجاق وسطش رو هم برمیدارم.

افکت متن یخ زده

میرم منوی Filter، قسمت Blur و Gaussian Blur رو میزنم.

افکت متن یخ زده

Radius رو روی 1 قرار میدم.

افکت متن یخ زده

حالا دوباره میام منوی Filter، قسمت pixelate و این بار crystallize رو روی 4 قرارش میدم.

افکت متن یخ زده

Ctrl رو نگه میرارم روی ماسک کلیک میکنم تا سلکت بشه و به لایه اصلیش برمیگردم و Ctrl + J رو میزنم و از متن یه کپی میگیرم.

افکت متن یخ زده

حالا میام منوی Filter و Filter Gallery رو میزنم.

افکت متن یخ زده

از تو قسمت Artistic، گیزنه‌ی Plastic Wrap رو انتخاب میکنم.
Highlight Strength رو روی 6.
Detail رو روی 1.
و Smoothness رو روی 4 قرار میدم.

افکت متن یخ زده

میام منوی Adjustment، گزینه‌ی Hue/Saturation رو میزنم.

افکت متن یخ زده

وابستش میکنم و Colorize رو میزنم. Hue رو روی 200 میذارم و Saturation رو هم روی 50 قرار میدم.

افکت متن یخ زده

خب متن یخ زده ی ما آمادست.

افکت متن یخ زده

خب دوست عزیزم امیدوارم این آموزش برات مفید بوده باشه. ممنونم که همراه من بودی موفق باشی.