طراحی کاراکتر بامزه

طراحی کاراکتر بامزه

امروز میخوام بهت یاد بدم چطوری با ایلاستریتور کاراکتر بامزه بسازی.

طراحی کاراکتر بامزه

اول از منوی File گزینه‌ی Place رو میزنم.

طراحی کاراکتر بامزه

عکس رو میارم و روی صفحه میندازم. اندازش رو کوچیک میکنم و با Ctrl + 2 قفلش میکنم.

طراحی کاراکتر بامزه

ابزار Pen رو برمیدارم.

طراحی کاراکتر بامزه

Fill رو غیر فعال میکنم.

طراحی کاراکتر بامزه

به پنل Stroke میرم و روی این حالت میذارم.

طراحی کاراکتر بامزه

Alt رو نگه میدارم و روی New Layer کلیک میکنم.

طراحی کاراکتر بامزه

شروع میکنم به کشیدن از روی عکسمون.

طراحی کاراکتر بامزه

حالا ابزار Selection Tool رو برمیدارم و همه‌ی لایه‌ها رو انتخاب میکنم.

طراحی کاراکتر بامزه

ابزار Shape Builder Tool رو برمیدارم. Alt رو نگه میدارم و روی قسمتایی که میخوام حذف بشه کلیک میکنم.

طراحی کاراکتر بامزه

ابزار Ellipse Tool رو برمیدارم و یه بیضی میکشم.

طراحی کاراکتر بامزه

Stroke رو غیر فعال میکنم و Fill رو فعال میکنم.

طراحی کاراکتر بامزه

ابزار Scissors Tool رو برمیدارم و به این شکل بیضی رو میبرم.

طراحی کاراکتر بامزه

ابزار Selection Tool رو برمیدارم و این قسمت رو پاک میکنم.

طراحی کاراکتر بامزه

حالا لایه رو انتخاب میکنم و Alt رو نگه میدارم و میکشمش تا کپی بشه.

طراحی کاراکتر بامزه

یکم کوچیک میکنم و میکشمش پایین و بعد از سلکت کردن با ابزار Shape Builder Tool قسمتای اضافی رو حذف میکنم.

طراحی کاراکتر بامزه

یکم تغییرش میدم و با Direct Selection Tool گوشه‌ها رو نرم میکنم و یکمم پهنش میکنم.

طراحی کاراکتر بامزه

با ابزار Pen چشم و مژه ها رو میکشم.

طراحی کاراکتر بامزه

با ابزار Width Tool مژه ها و چشم رو به این حالت در میارم.

طراحی کاراکتر بامزه

بعد با Alt ازش کپی میگیرم روی این یکی چشم میندازم.

طراحی کاراکتر بامزه

حالا با ابزار Rectangle Tool یه مستطیل میکشم و گوشه‌ها رو نرم میکنم. با Ctrl + C ازش کپی میگیرم و با Ctrl + F روی خودش پیست میکنم. یکمی هم کوچیکش میکنم.

طراحی کاراکتر بامزه

با ابزار Shape Builder Tool قسمتای اضافی رو حذف میکنم.

طراحی کاراکتر بامزه

دوباره Alt رو نگه میدارم و روی New Layer کلیک میکنم.

طراحی کاراکتر بامزه

ابزار Pen رو برمیدارم. با زدن این گزینه Stroke رو غیر فعال میکنم و Fill رو فعال.

طراحی کاراکتر بامزه

رنگ Fill رو انتخاب میکنم.

طراحی کاراکتر بامزه

گروه قبلی رو قفل میکنم. این یکی گروه رو هم میندازم زیرش.

طراحی کاراکتر بامزه

با Pen روی عکس میکشم و عکس رو رنگ میکنم.

طراحی کاراکتر بامزه

با زدن ج + Ctrl این لایه نارنجی رو زیر لایه‌ی زرد میندازم.

طراحی کاراکتر بامزه

این یکی گروه رو هم قفل میکنم. یه گروه جدید درست میکنم.

طراحی کاراکتر بامزه

ابزار Pen رو برمیدارم و رنگ Fill رو مشکی میکنم.

طراحی کاراکتر بامزه

شروع میکنم به کشیدن سایه روی عکس. Opacity رو هم متناسب با عکس تنظیم میکنم.

طراحی کاراکتر بامزه

عکس ما آمادست.

طراحی کاراکتر بامزه

خب دوستای عزیز امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ممنونم که همراه من بودید. موفق باشید.