آموزش جلوه‌ی گرافیتی

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

امروز میخوام بهت یاد بدم چطوری یه جلوه گرافیتی درست کنی.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

اول با Ctrl + J از عکس کپی میگیرم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

Quick Selection رو برمیدارم و Select subject رو میزنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

ماسکش میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

با استفاده از Ctrl + J دوتا کپی دیگه ازش میگیرم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

دوتا لایه بالایی رو غیر فعال میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

از منوی Filter، گزینه‌ی Filter Gallery رو میزنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

Poster Edge رو انتخاب میکنم.
Edge thickness رو روی صفر
Edge intensity رو روی صفر
و Posterization رو روی 2 قرار میدم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

از منوی Filter، قسمت Sharpen گزینه ی Unsharp Mask رو میزنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

Amount رو روی 140
Radios رو روی 46
Threshold رو روی 10 قرار میدم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

Background رو غیر فعال میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

از منوی Filter،قسمت Stylize گزینه Oil Paint رو انتخاب میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

Stylization رو روی 4
Cleanliness رو روی 3
Scale رو روی 0.1
Bristle detail رو روی 0 قرار میدم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

دوبار ه از منوی Filter میام و Unsharp Mask رو انتخاب میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

Amount رو روی 61
Radios رو روی 2.4
Threshold رو روی 5 قرار میدم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

لایه دوم رو فعال میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

از منوی Filter، گزینه‌ی Filter Gallery رو میزنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

Poster Edge رو انتخاب میکنم.
Edge thickness رو روی صفر
Edge intensity رو روی 3
و Posterization رو روی 6 قرار میدم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

از منوی Filter، قسمت Stylize گزینه Oil Paint رو انتخاب میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

همین تنظیمات رو انتخاب میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

روی حالت Overlay قرارش میدم و Opacity رو روی 27 درصد قرار میدم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

این لایه رو هم فعالش میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

از منوی Filter تو قسمت High Pass ،Other رو انتخاب میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

Radios رو روی 9 قرار میدم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

لایه رو روی حالت Overlay قرارش میدم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

Shift رو نگه میدارم این لایه‌ها رو انتخاب میکنم و Ctrl + E رو میزنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

با Ctrl + J یه کپی ازش میگیرم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

از منوی Image، قسمت Adjustments گزینه ی Levels رو انتخاب میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

به این صورت تنظیمش میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

ابزار براش رو برمیدارم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

ماسکش میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

opacity رو روی 60 درصد قرار میدم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

رنگ مشکی رو انتخاب میکنم. hardness رو میارم روی صفر.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

این قسمتای صورت و دست رو یکم پاک میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

Opacity رو روی 58 درصد قرار میدم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

Ctrl رو نگه میدارم و این لایه‌ها رو انتخاب میکنم و Ctrl + E رو میزنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

با Ctrl + J یه کپی ازش میگیرم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

از منوی Filter، گزینه‌ی Filter Gallery رو میزنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

Cutout رو انتخاب میکنم.
Number Of Levels رو روی 4 میذارم
Simplicity رو روی 4 میذارم
Edge Fidelity رو هم روی 2 قرار میدم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

روی حالت Darken قرارش میدم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

از منوی Image، قسمت Adjustments گزینه ی Hue/Saturation رو انتخاب میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

Saturation رو روی 78-  قرار میدم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

Opacity رو روی 68 درصد قرار میدم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

دوباره با Ctrl این دوتا لایه رو انتخاب میکنم و با Ctrl + E یکیش میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

از منوی Image، قسمت Adjustments گزینه ی Levels رو انتخاب میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

به این صورت تنظیم میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

لایه رو برمیدارم میندازم روی عکس دیوارمون.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

با Ctrl + T اندازشو تغییر میدم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

روی حالت Multiply قرار میدم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

از منوی Image، قسمت Adjustments گزینه ی Curves رو انتخاب میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

به این صورت تنظیمش میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

روی لایه دابل کلیک میکنم و وارد Blending Option میشم. Alt رو نگه میدارم و میکشم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

لایه رو ماسک میکنم. با براش اینجا رو یکم پاک میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

Ctrl رو نگه میدارم و این لایه‌ و لایه‌ی Background رو انتخاب میکنم. Ctrl + E رو میزنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

 با Ctrl + J ازش یه کپی میگیرم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

Ctrl + T رو میزنم و راست کلیک میکنم. perspective رو انتخاب میکنم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

با استفاده از این نقطه عکس رو به این صوررت در میارم.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

خب حالا عکس ما آمادست.

آموزش جلوه‌ی گرافیتی

دوستای عزیزم امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ممنونم که همراه من بودید موفق باشید.