آموزش فتومونتاژ خفن

آموزش فتومونتاژ خفن

امروز میخوام بهت یاد بدم چطور یه ترکیب عکس خفن درست کنی.

آموزش فتومونتاژ خفن

اول از همه به سه تا عکس نیاز داریم.
یکی این جنگل.

آموزش فتومونتاژ خفن

با یه عکس تمام قد.

آموزش فتومونتاژ خفن

و این گرگ.

آموزش فتومونتاژ خفن

عکس جنگل رو به صفحه‌ی اصلی میندازم و با Ctrl + T کوچیکش میکنم. یکمم جابجاش میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

از منوی Levels ،Adjustments رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

Output Levels رو روی 70 میذارم.

آموزش فتومونتاژ خفن

ابزار Brush رو برمیدارم و Opacity رو روی 15 درصد میذارم. رنگ براش رو هم مشکی میکنم. این قسمتا رو حذف میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

از منوی Hue/ Saturation ،Adjustments رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

Saturation رو روی 50- میذارم.

آموزش فتومونتاژ خفن

این سه تا لایه رو با Shift میگیرم و با Ctrl + G به یه پوشه تبدیل میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

عکس آدممون رو به صفحه میندازم.

آموزش فتومونتاژ خفن

با Ctrl + T کوچیکش میکنم و یکمی هم جابجاش میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

از منوی Levels ،Adjustments رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

Output Levels رو روی 70 میذارم و این یکی رو هم روی 0.70 میذارم. به لایه آدم وابسته میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

براش رو برمیدارم و قسمتای اضافی رو پاک میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

از منوی Hue/ Saturation ،Adjustments رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

Brightness رو روی 10- میذارم و وابستش میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

از منوی Exposure ،Adjustments رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

Exposure رو روی 50+ میذارم و وابستش میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

Ctrl + I رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

با براش سفید و Opacity 100 درصد، این قسمتای حذف شده رو برمیگردونم.

آموزش فتومونتاژ خفن

یه لایه جدید باز میکنم و زیر لایه‌ی دختر میندازم.

آموزش فتومونتاژ خفن

با براش مشکی روی صفحه کلیک میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

با Ctrl + T میکشمش و به شکل سایه در میارم.

آموزش فتومونتاژ خفن

زیر پاش میندازم.

آموزش فتومونتاژ خفن

حالا به منوی Filter میرم و از قسمت Blur گزینه‌ی Gaussian Blur رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

Radius رو روی 6 میذارم.

آموزش فتومونتاژ خفن

دوباره با Ctrl + T اندازش رو تغییر میدم و یکم جابجا میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

Opacity لایه رو روی 85 درصد میذارم.

آموزش فتومونتاژ خفن

ماسک لایه رو فعال میکنم و با براش قسمتای اضافی رو پاک میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

یه لایه جدید باز میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

Opacity براش رو روی 10 درصد میذارم.

آموزش فتومونتاژ خفن

سایه زیر پای دختر رو میکشم.

آموزش فتومونتاژ خفن

Opacity اون رو هم روی 65 درصد میذارم.

آموزش فتومونتاژ خفن

با Shift، این لایه‌ها رو هم نگه میدارم و با Ctrl + G به یه گروه تبدیل میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

ابزار Move رو برمیدارم و عکس گرگ رو هم به صفحه‌ی اصلی میندازم.

آموزش فتومونتاژ خفن

با Ctrl + T کوچیکش میکنم و یکمی جابجاش میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

از منوی Levels ،Adjustments رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

Output Levels رو روی 38 میذارم و وابستش میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

با ابزار براش شروع میکنم به کشیدن روی گرگ.

آموزش فتومونتاژ خفن

یه لایه جدید باز میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

Opacity براش رو روی 100 درصد میذارم و روی صفحه کلیک میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

با Ctrl + T اندازشو تغییر میدم.

آموزش فتومونتاژ خفن

زیر لایه‌ی گرگ میندازم.

آموزش فتومونتاژ خفن

دوباره با Ctrl + T اندازشو تغییر میدم. یکمم جابجاش میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

Opacity لایه رو روی 75 درصد میذارم.

آموزش فتومونتاژ خفن

با Ctrl + J ازش کپی میگیرم و زیر بقیه‌ی پاها میندازم. یه سایه‌ی بزرگ هم برای بدن گرگ درست میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

حالا Ctrl رو نگه میدارم و روی لایه‌ی دختر کلیک میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

اون قسمت از سایه‌ی بدن گرگ رو با زدن Delete پاک میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

Ctrl + D رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

لایه‌ی گرگ رو برمیدارم و ماسکش میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

براش رو برمیدارم و Opacity رو روی 10 درصد میذارم.

آموزش فتومونتاژ خفن

شروع میکنم به کشیدن براش رو قسمتایی که میخوام حذف بشه.

آموزش فتومونتاژ خفن

حالا Polygonal Tool رو برمیدارم و این قسمتا رو سلکت میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

با زدن Alt + Backspace این قسمتا رو حذف میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

این قسمتا رو با براش سفید و  Opacity 30 درصد برمیگردونم.

آموزش فتومونتاژ خفن

حالا همه‌ی لایه‌های گرگ رو هم به یه پوشه تبدیل میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

از منوی Gradient Map ،Adjustments رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

روی حالت Overlay میذارم. Opacity رو هم روی 15 درصد میذارم.

آموزش فتومونتاژ خفن

گرادینت مورد نظر رو انتخاب میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

تو منوی  Color Balance ،Adjustments رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

تنظیمش میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

تو منوی Color Lookup ،Adjustments رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

گزینه‌ی Fuji F125 رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

از منوی Curve ،Adjustments رو میزنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

به این شکل تنظیمش میکنم.

آموزش فتومونتاژ خفن

خب عکس ما آمادست.

آموزش فتومونتاژ خفن

دوستای عزیزم امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ممنونم که همراه من بودید موفق باشید.