نقش و نگار سنتی درست کن

نقش و نگار سنتی درست کن

امروز میخوام بهت نشون بدم چطور تو ایلاستریتور این نقش و نگار قشنگ رو درست کنی.

نقش و نگار سنتی درست کن

اول ابزار Ellipse Tool رو برمیدارم.

نقش و نگار سنتی درست کن

Fill رو غیر فعال میکنم. Stroke رو هم روی مشکی میذارم بمونه. اندازه‌ی Stroke رو روی 8 میذارم.

نقش و نگار سنتی درست کن

روی صفحه کلیک میکنم. اندازه‌ی 168 در 168 رو وارد میکنم.

نقش و نگار سنتی درست کن

این گزینه‌ها رو میزنم تا به وسط صفحه بیاد.

نقش و نگار سنتی درست کن

دوباره روی صفحه کلیک میکنم و این بار اندازه‌ی 146 در 309 رو وارد میکنم.

نقش و نگار سنتی درست کن

ابزار Pen رو برمیدارم.

نقش و نگار سنتی درست کن

Alt رو نگه میدارم و روی این نقطه‌ها کلیک میکنم تا تیز بشه.

نقش و نگار سنتی درست کن

ابزار Selection Tool رو برمیدارم.

نقش و نگار سنتی درست کن

این گزینه رو میزنم میاد وسط.

نقش و نگار سنتی درست کن

میکشمش پایین تا روی دایره بیوفته.

نقش و نگار سنتی درست کن

با Ctrl + C ازش کپی میگیرم و با Ctrl + F روی خودش پیست میکنم.
اندازش رو کوچیک میکنم.
یه کپی دیگه میگیریم و اونو هم کوچیک میکنم.

نقش و نگار سنتی درست کن

هر سه تا لایه رو انتخاب میکنم.
روش راست کلیک میکنم و Group رو میزنم.

نقش و نگار سنتی درست کن

ابزار Rotate Tool رو برمیدارم.

نقش و نگار سنتی درست کن

Alt رو نگه میدارم و تو مرکز دایره کلیک میکنم.

نقش و نگار سنتی درست کن

36 درجه رو وارد میکنم. کپی رو میزنم.

نقش و نگار سنتی درست کن

چند بار Ctrl + D رو میزنم تا 36 درجه برامون چند دفعه لایه رو کپی کنه.

نقش و نگار سنتی درست کن

حالا ابزار Selection Tool رو برمیدارم. همه‌ی لایه‌ها رو انتخاب میکنم. 90 درجه میچرخونمش.

نقش و نگار سنتی درست کن

Ellipse Tool رو برمیدارم. روی صفحه کلیک میکنم. اندازه‌ی 20 در 20 رو هم وارد میکنم. اندازه‌ی استروکش رو هم رو 8 میذارم.

نقش و نگار سنتی درست کن

Direct Selection Tool رو برمیدارم.

نقش و نگار سنتی درست کن

این نقطه رو انتخاب میکنم.

نقش و نگار سنتی درست کن

Delete رو میزنم.

نقش و نگار سنتی درست کن

اندازشو بزرگ میکنم. میکشمش پایین. با این گزینه میارمش وسط صفحه.

نقش و نگار سنتی درست کن

ابزار Pen رو برمیدارم. نوکشو تیز میکنم و روی طرح میندازم.

نقش و نگار سنتی درست کن

ازش کپی میگیرم و اینطوری چندتا زیرش میندازم.

نقش و نگار سنتی درست کن

روش راست کلیک میکنم و Group رو میزنم.

نقش و نگار سنتی درست کن

این رو هم با Rotate Tool میچرخونم.

نقش و نگار سنتی درست کن

این کار رو چند بار دیگه با شکلای دیگه تکرار میکنم.

نقش و نگار سنتی درست کن

از دایره هم کپی میگیرم و کوچیک ترش میکنم.

نقش و نگار سنتی درست کن

خب طرح ما آمادست.

نقش و نگار سنتی درست کن

امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ممنونم که همراه من بودید. موفق باشید.