آموزش عکس سیلوئت

آموزش عکس سیلوئت

امروز میخوام بهت یاد بدم چطور با فتوشاپ عکس سیلوئت درست کنی.

آموزش عکس سیلوئت

اول از همه میرم عکس غروب رو برمیدارم و به صفحه اصلیم میندازم.

آموزش عکس سیلوئت

با استفاده از Ctrl + T اندازه عکسمو کوچیک میکنم و اینجا قرارش میدم.

آموزش عکس سیلوئت

حالا میرم عکس صخره رو برمیدارم. با استفاده از Quick Selection عکسمو Select میکنم.

آموزش عکس سیلوئت

با Ctrl + J کپی میکنم به صفحه اصلی میندازمش.

آموزش عکس سیلوئت

عکسمو Smart Object میکنم تا وقتی بزرگ و کوچیک میکنم کیفیت عکس خراب نشه.

آموزش عکس سیلوئت

با استفاده از Ctrl + T عکسمو کوچیک میکنم و اینجا قرار میدم.

آموزش عکس سیلوئت

از منوی Levels ،Adjustment رو انتخاب میکنم.

آموزش عکس سیلوئت

به لایم وابستش میکنم.

آموزش عکس سیلوئت

Output Levels رو روی 14 قرار میدم.

آموزش عکس سیلوئت

یه لایه جدید باز میکنم.

آموزش عکس سیلوئت

Gradient Tool رو انتخاب میکنم.

آموزش عکس سیلوئت

اینجا کلیک میکنم تا پنل گرادینت ها باز بشه.

آموزش عکس سیلوئت

پوشه رو باز میکنم و این گرادینت رو انتخاب میکنم.

آموزش عکس سیلوئت

Shift رو نگه میدارم. کلیک میکنم و میکشم بالا.

آموزش عکس سیلوئت

میرم صفحه عکس آدممون.

آموزش عکس سیلوئت

با استفاده از Quick Selection عکس رو Select Subject میکنم.

آموزش عکس سیلوئت

با استفاده از Ctrl + J کپی میکنم.

آموزش عکس سیلوئت

به صفحه اصلی میندازم. عکسمو Smart Object میکنم. با استفاده از Ctrl + T اندازه عکسو کوچیک میکنم و اینجا قرارش میدم.

آموزش عکس سیلوئت

از منوی Levels ،Adjustment رو انتخاب میکنم.

آموزش عکس سیلوئت

به لایه وابستش میکنم.

آموزش عکس سیلوئت

Output Levels رو روی 13 قرار میدم.

آموزش عکس سیلوئت

حالا میرم صفحه ستاره ها و میندازم صفحه ی اصلیم.

آموزش عکس سیلوئت

با استفاده از Ctrl + T اندازه عکسو کوچیک میکنم و اینجا قرارش میدم.

آموزش عکس سیلوئت

ابزار Gradient Tool رو انتخاب میکنم.

آموزش عکس سیلوئت

لایه رو ماسک میکنم لبه عکسمو با گرادینت پاک میکنم.

آموزش عکس سیلوئت

عکسمو روی حالت Lighten قرار میدم.

آموزش عکس سیلوئت

از منوی Levels ،Adjustment رو انتخاب میکنم.

آموزش عکس سیلوئت

به لایم وابستش میکنم.

آموزش عکس سیلوئت

قسمت سایه رو میارم روی 67 قرارش میدم.

آموزش عکس سیلوئت

میرم صفحه ماه. برش میدارم و میندازم صفحه اصلیم.

آموزش عکس سیلوئت

با استفاده از Ctrl + T اندازه عکسو کوچیک میکنم.

آموزش عکس سیلوئت

روی حالت Screen قرار میدم.

آموزش عکس سیلوئت

اینجا قرارش میدم.

آموزش عکس سیلوئت

از منوی Curves ،Adjustment رو انتخاب میکنم.

آموزش عکس سیلوئت

یکم اینجا رو میدم بالاتر تا عکسمون بهتر بشه.

آموزش عکس سیلوئت

میام پایین از عکس غروب با استفاده از Ctrl + J یه کپی میگیرم. روی حالت Soft Light قرارش میدم. Opacity رو هم روی 50 درصد قرار میدم.

آموزش عکس سیلوئت

خب عکس ما آمادست.

آموزش عکس سیلوئت

امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ممنونم که همراه من بودید موفق باشید.