تست دوره شاهکار

  • لطفا به دقت و با حوصله به تمام سوالات پاسخ بدید.

    اونی که دلت میخواد رو تیک بزن و به هیچ محدودیتی فکر نکن
    هیچ اجباری برای ثبت نام نیست و این گزینه ها صرفا جهت ارزیابی هست.