طراحی گل سه بعدی

طراحی گل سه بعدی

امروز میخوام بهت یاد بدم چطوری گل سه بعدی درست کنی.

طراحی گل سه بعدی

ابزار Rectangle Tool رو برمیدارم.

طراحی گل سه بعدی

رنگ Fill رو تغییر میدم. رنگ Stroke رو هم غیرفعال میکنم.

طراحی گل سه بعدی

روی صفحه کلیک میکنم. اندازه‌ی صفحه یعنی 1080 در 1080 رو وارد میکنم.

طراحی گل سه بعدی

با این گزینه‌ها وسط صفحه میندازم.

طراحی گل سه بعدی

با Ctrl + 2 قفلش میکنم.

طراحی گل سه بعدی

ابزار Star Tool رو برمیدارم.

طراحی گل سه بعدی

روی صفحه کلیک میکنم. اندازه‌ی 25 در 50 رو وارد میکنم. Points رو روی 8 میذارم.

طراحی گل سه بعدی

دوباره با این گزینه‌ها به وسط صفحه میارم.

طراحی گل سه بعدی

Fill رو غیرفعال میکنم. تو Stroke هم این رنگ رو انتخاب میکنم.

طراحی گل سه بعدی

Stroke رو روی 2 میذارم.

طراحی گل سه بعدی

ابزار Direct Selection Tool رو برمیدارم.

طراحی گل سه بعدی

Corners رو روی 7 میذارم.

طراحی گل سه بعدی

به Gradient میرم. Radial Gradient رو انتخاب میکنم.

طراحی گل سه بعدی

Gradient رو تنظیم میکنم. لوکیشن رنگ آبی رو روی 100، رنگ طوسی رو روی 75 و این نقطه رو هم روی 75 میذارم.

طراحی گل سه بعدی

ابزار Selection Tool رو برمیدارم. لایه رو انتخاب میکنم. با Ctrl + C ازش کپی میگیرم و با Ctrl + F روی خودش پِیست میکنم. لایه‌ی کپی رو بزرگ میکنم.

طراحی گل سه بعدی

این لایه رو هم کپی میکنم. دوباره بزرگش میکنم.

طراحی گل سه بعدی

لایه‌ی دوم رو انتخاب میکنم و تو Gradient اون لوکیشن رنگ آبی رو صفر میذارم و این نقطه رو تو لوکیشن 20 قرار میدم.

طراحی گل سه بعدی

تو لایه‌ی سوم هم این Gradient رو درست میکنم. رنگ آبی رو روی لوکیشن صفر میذارم و رنگ سبز رو روی لوکیشن 100. لوکیشن نقطه‌ رو هم روی 70 میذارم.

طراحی گل سه بعدی

هر سه تا لایه‌ رو انتخاب میکنم.

طراحی گل سه بعدی

از منوی Object، قسمت Blend، گزینه‌ی Make رو میزنم.

طراحی گل سه بعدی

دوباره به Blend میرم و Blend Options رو میزنم.

طراحی گل سه بعدی

به این شکل تنظیمش میکنم.

طراحی گل سه بعدی

Ctrl + 0 رو میزنم. با Ctrl + A همه‌ی لایه‌ها رو انتخاب میکنم.

طراحی گل سه بعدی

به منوی Effect قسمت Distort & Transform میرم و Pucker & Bloat رو میزنم.

طراحی گل سه بعدی

روی 90 میذارم.

طراحی گل سه بعدی

این شکل درست میشه.

طراحی گل سه بعدی

دوباره به منوی Effect قسمت Distort & Transform میرم و Zig Zag رو میزنم.

طراحی گل سه بعدی

Size رو روی 35 میذارم.
Ridges per segment رو روی 5 میذارم.
و Point رو روی حالت Smooth میذارم.

طراحی گل سه بعدی

لایه‌ها رو کوچیک میکنم. Ctrl + 0 رو میزنم.

طراحی گل سه بعدی

خب عکس ما آمادست.

طراحی گل سه بعدی

دوستای عزیزم امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ممنونم که همراه من بودید. موفق باشید.