طراحی گلدون وکتوری

طراحی گلدون وکتوری

امروز میخوام بهت یاد بدم چطور تو ایلاستریتور یه گلدون وکتوری بسازی.

طراحی گلدون وکتوری

اول از همه Fill رو غیر فعال میکنم و Stroke رو مشکی میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

 

ابزار Rectangle Tool رو برمیدارم و یه مستطیل میکشم.

طراحی گلدون وکتوری

گوشه هاشو نرم میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

ابزار Selection Tool رو برمیدارم. روی مستطیل کلیک میکنم، با Ctrl +  C کپیش میکنم و با Ctrl + F روی خودش پیست میکنم. بالای مستطیل قبلی میذارم و یکم کوچیکش میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

 

ابزار Direct Selection Tool رو برمیدارم و اینجا رو سلکت میکنم.

 

طراحی گلدون وکتوری

ابزار Scale Tool رو برمیدارم و مستطیل رو به ذوزنقه تبدیل میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

ابزار Selection Tool رو برمیدارم و ذوزنقه رو کشیده تر میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

ابزار Pen رو برمیدارم و به این شکل روی مستطیل خط میکشم.

طراحی گلدون وکتوری

ابزار Selection Tool رو برمیدارم و همه‌ی لایه‌ها رو انتخاب میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

به سراغ ابزار Shape Builder Tool میرم و اینجا رو حذف میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

Selection Tool رو برمیدارم و از لایه‌ی مستطیل با Ctrl + C کپی میگیرم و با Ctrl + F پیست میکنم و بالا میبرمش.

طراحی گلدون وکتوری

دوباره ازش کپی میگیرم و جابجاش میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

با ابزار Shape Builder Tool قسمتای اضافی رو حذف میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

ابزار Selection Tool رو برمیدارم. رنگ Fill رو مشکی میکنم و Stroke رو غیرفعال میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

Opacity  رو روی 20 درصد میذارم.

طراحی گلدون وکتوری

Shift رو میگیرم و سایه رو میچرخونم. روی مستطیل میندازم.

طراحی گلدون وکتوری

برای ذوزنقه هم اینکار روی تکرار میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

مستطیل و ذوزنقه رو انتخاب میکنم و Stroke اونا رو روی 8 میذارم و تو پنل Stroke هم Cap رو روی حالت Round Cap میذارم.

طراحی گلدون وکتوری

با ابزار Pen روی گلدون این خط ها رو درست میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

ابزار Selection Tool رو برمیدارم و گلدون رو کوچیک میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

گلدون رو رنگ میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

با Ctrl + 2 گلدون رو قفل میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

ابزار Pen رو برمیدارم و رنگ Fill رو غیر فعال میکنم. شروع میکنم به کشیدن برگ های گلدون.

طراحی گلدون وکتوری

ابزار Selection Tool رو برمیدارم و این برگ رو کپی میکنم و کوچیکش میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

روی خط وسط برگ کلیک میکنم و با زدن این گزینه تغییرش میدم.

طراحی گلدون وکتوری

حالا برگ رو رنگش میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

با ابزار Eyedropper Tool بقیه برگا رو هم رنگ میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

ابزار Selection Tool رو برمیدارم و برگ رو سلکت میکنم. با زدن ج + Ctrl برگ رو زیر لایه‌ی خط میبرم.

طراحی گلدون وکتوری

حالا از برگ کپی میگیرم و به این طرف میارم.

طراحی گلدون وکتوری

با ابزار Pen روی اون چندتا لکه میکشم.

طراحی گلدون وکتوری

با ابزار Selection Tool همه لایه‌ها رو انتخاب میکنم و با  Shape Builder Tool قسمتای اضافی رو حذف میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

ابزار Eyedropper Tool رو برمیدارم و روی سایه کلیک میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

ابزار Selection Tool رو برمیدارم و لکه‌ی درست شده رو روی برگ میندازم.

طراحی گلدون وکتوری

برای بقیه‌ی برگا هم همین کار رو تکرار میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

با ابزار Selection Tool یکم برگا رو جابجا میکنم.

طراحی گلدون وکتوری

عکس ما آمادست.

طراحی گلدون وکتوری

خب دوستای عزیزم امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ممنونم که همراه من بودید موفق باشید.